чийки жумуртка

Дүр дүйнө

Кош бойлуу айымдар үчүн

Илимпоздор кош бойлуу аялдар үчүн толугу менен тыюу салынган каражаттарды аныкташты. Буга ылайык ал каражаттар колдонулбаса, баланы жоготуу коркунучу азаят жана дени с...

08/06 09:21 7797 0