кошок

Дүр дүйнө

Кошоктун коомдогу орду кандай?

Кыргыздар мусулманчылыкты аркалаган узак мезгилден бери шарияттын ыйык жол-жоболорун парздарын бекем карманганы менен кыргыздын өз ишенимдерин, түшүнүктөрүн анын ичинд...

16/05 09:11 1931 0