Финансы министрлиги өлкөнүн мамлекеттик карызы боюнча жарыяланган макалага комментарий берди

Экономика 0

Бишкек, 21.02.22. /Кабар/. Финансы министрлиги Темирлан Султанбековдун мамлекеттик карыз боюнча айрым ЖМКларда жарыяланган макаласына байланыштуу комментарий берди.

Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, комментарийде мындай деп айтылат:

"Биринчи сүрөттө, макалада келтирилген графиктин сол тарабында Кыргызстандын тышкы карызы гана көрсөтүлгөн, анын ичинде мезгилдин акырына карата Кытайдын Эксимбанкына (б.а. ар бир жылдын 31-декабрына карата) ) 1992-жылдан 2021-жылга чейин. Оң жактагы графикте 2018-жылдан 2021-жылга чейинки мезгилде Кыргыз Республикасынын тышкы карызынын иш жүзүндө төлөнүшү жана 2022-жылдан 2058-жылга чейин төлөөнүн болжолдуу маалыматтары көрсөтүлгөн.

Мындан тышкары, автор графиктерде көрсөтүлгөн маалыматтарды туура эмес чечмелеп берген. Ошентип, Кыргызстандын тышкы карызы төмөндөгүлөрдү түздү:

- 2004-жылга 1 млрд 949,42 млн АКШ доллары жана 2005-жылга 1 млрд 882,23 млн АКШ доллары;

- 2009-жылга 2 млрд 475,58 млн доллар жана 2010-жылга 2 млрд 615,67 млн доллар;

- 2016-жылга 3 млрд 742,74 млн доллар жана 2017-жылга 4 млрд 89,83 млн доллар.

Кыргызстандын Россиянын өкмөтүнө болгон карызын кечүү маселеси боюнча сүйлөшүү процесси 2012-жылы башталганын белгилей кетүү керек. Мында 2017-жылдын 20-июнундагы протоколго ылайык, 2018-жылдын 22-февралында 240,0 млн АКШ доллары суммасындагы карыздын калдыктарын иш жүзүндө бир жолку эсептен чыгаруу аяктаган.

Макалада көрсөтүлгөн 2020-жылы 4 млрд 217 млн доллардын суммасы Кыргызстандын мамлекеттик карызы эмес, КР тышкы карызы экендигин баса белгилей кетүү маанилүү. Белгилей кетсек, автор кээде тышкы карыз менен мамлекеттик карызды (тышкы+ички) салыштырат, бул жалпысынан туура эмес.

Ошондой эле, 2021-жылдын 31-декабрына карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызы 5 млрд 147,22 млн долларды түзсө, анын ичинен тышкы карыз 4 млрд 294,57 млн долларды, ички карыз 852,64 миллион долларды түзгөнүн белгилейбиз.

Ошону менен бирге, 2021-жылдын 1-январынан 2021-жылдын 31-декабрына чейинки аралыкта тышкы карыз 77,12 миллион долларга, ички карыз 960 миллион долларга эмес, 144,28 миллион долларга көбөйгөндүгүнө көңүл бурабыз.(таблицаны караңыз) .

Алынган 77 миллион долларга келсек, бул суммага 2016-жылга чейин түзүлгөн мурда кол коюлган кредиттик келишимдер боюнча каражаттар камтылганын тактап жатабыз. 2016-жылдан бери Кыргызстан Кытайдын Эксимбанкы менен кредиттик келишимдерге кол койгон эмес.

Белгилей кетсек, Кыргызстан бардык мамлекеттик карызды төлөө боюнча бардык милдеттенмелерин өз убагында жана толук аткарып келет.

Мамлекеттик баалуу кагаздарга (мындан ары - мамлекеттик баалуу кагаздар) карата беренеде көрсөтүлгөн пункттарга карата биз төмөнкүлөрдү белгилейбиз.
Жыл сайын Кыргызстандын республикалык бюджетинде мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруудан 15 млрд сомго жакын суммада төмөнкү максаттарга каражаттардын түшүүсү каралат:

• республикалык бюджеттин тартыштыгын каржылоо;
• мамлекеттик карызды кайра каржылоо;
• мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү.

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө КР Өкмөтүнүн 2008-жылдын 2-октябрындагы № 556 токтому менен бекитилген жобого ылайык жүзөгө ашырылат.

КР ФМ ай сайын өзүнүн веб-сайтында МБК эмиссиясынын көлөмүн жарыялап турат. Ошону менен бирге, аукциондун жыйынтыктары жөнүндө маалымат эмиссиянын көлөмү бекитилгенден кийин аукцион өткөрүлгөн күнү Улуттук банктын расмий веб-сайтында жарыяланат, анткени Улуттук банк МВС соодасын уюштуруучу жана депозитарий болуп саналат.

Мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу боюнча аукциондордун катышуучулары болуп коммерциялык банктар, КР Социалдык фонду, анын алдындагы Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонду, “Борбордук депозитарий”, КР Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги жана жеке жактар саналат.

Ошону менен бирге, активдүү катышуучулардын бири жана мамлекеттик баалуу кагаздардын негизги кармоочусу КР Социалдык фонду экендигин белгилей кетүү керек".

Пикир

Оставить комментарий