• 86.94
  • 93.43
  • 0.98

"Кабар" МАБ. Сот системасында сот өндүрүшүн санариптештирүү

Аналитика 0

Кыргызстанда эң маанилүү процесстердин бири – сот системасын реформалоо уланууда. Анын негизги максаты - соттордун кынтыксыз ишин жана сот системасынын жогорку сапатын камсыз кылуу. Учурда сот тутумунда маалыматтык чечимдерди иштеп чыгуу жана ишке киргизүү боюнча иштер активдүү жүргүзүлүүдө. Электрондук инструменттер соттук иштин сапатын жогорулатууга, чыгымдарды кыскартууга жана сот процессинин катышуучуларына максималдуу ыңгайлуулукту камсыз кылууга тийиш. Сот тутумундагы коррупциялык тобокелдиктерди жоюу максатында "Сот" автоматташтырылган маалыматтык системасы (АМТ) иштелип чыккан.

"Сот" АМТ Кыргызстандын бардык сотторунда (биринчи, экинчи жана үчүнчү инстанциялар) иштерди бөлүштүрүү процессине, электрондук сот өндүрүшүн уюштурууга жана жүргүзүүгө, процесстик жана башка документтер менен иштөө тартибине бирдиктүү эрежелерди жана талаптарды белгилейт.

Атап айтканда, "Сот" АМТнын негизги максаттары болуп электрондук сот өндүрүшүнө өтүү, соттук ишти жана соттук материалдарды толук кароо мүмкүнчүлүгүн киргизүү, ишти аткаруу жана өткөрүп берүү менен байланышкан эмгек чыгымдарын азайтуу, соттун ичинде иштин аткарылышына жана каралышына көзөмөлдү күчөтүү, сот иштерин жана соттук материалдарды судьяларга бөлүштүрүүдө адамдык факторлорду четтетүү, жыйналыштарды дайындоо жана сот курамын түзүү "Сот" АМТнын башкы максаттары болуп саналат.

Башкача айтканда, "Сот" АМТ – бул сот өндүрүшүн жүргүзүү принцибин өзгөрткөн, анын ачыктыгын жана айкындуулугун жогорулатуучу заманбап IT тутуму.

Учурда КРнын бардык соттору "Сот" автоматташтырылган маалыматтык тутумуна кошулган. Ал эми системаны борборлоштурулган башкаруу маалыматты сактоонун ишенимдүүлүгүн камсыз кылат.

Система ар бир судьянын иш жүгүн жана анын иш тартибин эске алуу менен бардык келип түшкөн сот иштерин жана материалдарды келечекте карай турган судьялардын ортосунда автоматтык түрдө бөлүштүрөт.

Экинчи инстанциядагы соттордо жана Жогорку сотто коллегиянын курамы автоматтык түрдө түзүлөт.

- 1-инстанция 2018-жылдан бери;

- 2-инстанция 2021-жылдан бери;

- Жогорку сот 2022-жылдан бери иштеп келет.

"Сот" АМТ бардык инстанцияларда чечим чыгарганга жана андан кийинки мүмкүн болгон даттанууга чейин соттук иштин жолун автоматташтырууга гана мүмкүндүк бербестен, ошондой эле келип түшкөн иштердин хронологиялык эсебин жүргүзөт, бул сандык эсепке алууга жана сот системасынын жана соттордун ишин сапаттык талдоого мүмкүндүк берет.

2021-жылы биринчи инстанцияда каралган иштердин саны 450 миңден ашуун болсо, 2022-жылдын биринчи жарымында 263 миңден ашуун иш каралган.

Бүгүнкү күндө "Сот" автоматташтырылган тутумунда 1-инстанциянын 1464 судьясы, жардамчылары жана катчылары, 2-инстанциянын 432 колдонуучусу жана Жогорку Соттун 80 колдонуучусу иштешет.

Колдонуучулардын ыңгайлуулугу үчүн система процесстик документтердин шаблондорун камтыйт, бул сот үчүн документтерди өз убагында түзүүгө мүмкүндүк берет.

Сот ишинин жана материалдын тарыхы автоматтык түрдө түзүлөт, анткени бардык маалыматтар хронологиялык тартипте жазылат, бул бардык аракеттерди көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет.

"Мындан тышкары, отчеттуулук модулун иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө - бул отчеттордун мамлекеттик статистикалык формаларын автоматташтырылган калыптандыруу, анын негизги функциялары сурамдын көрсөтүлгөн параметрлерине ылайык отчетторду түзүү; статистикалык отчетторду автоматтык түрдө түзүү; отчеттук эсептөөлөр менен байланышкан адам-саатты кыскартуу; маалыматтын сапатын жогорулатуу жана отчетторду түзүүдө адамдык факторду жоюу", - деп билдирди Жогорку соттон.

Ошентип, сот статистикасы жана отчеттор автоматтык түрдө түз системадан түзмө-түз баскычты басуу аркылуу түзүлөт.

Ошондой эле, Жогорку соттон учурда ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү үчүн "Сот" АМТны "Түндүк" ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу башка мамлекеттик маалымат тутумдары менен интеграциялоо боюнча иштер жүрүп жатканын билдирди. Бул башка агенттиктердин маалыматтарына тез жана коопсуз кирүүгө мүмкүндүк берип, убакытты жана чыгымдарды бир топ кыскартат.

"Кабар" МАБ

Пикир

Оставить комментарий