тиш

Дүр дүйнө

Тишке туура кам көрүү эрежелери

Ден соолук сыры тиштен байкалат. Анткени бузулуп, түшө баштаган тиш күлгөндө, сүйлөгөндө адамдын жүзүн бузуп гана койбостон, көп оорулардын бар экендигинен кабар берет...

14/06 17:24 11680 0