Нуркыз Сүйүнбекова

Аналитика

Ишкер мугалимдин ийгиликтери

“Ар бир адамга берилген убакыт чектелүү” деп ар күнүн тынымсыз эмгек менен өткөргөн М.Рыскулбеков атындагы КЭУнун окутуучусу Нуркыз Сүйүнбекова тигүүчүлүк өнөрү аркылу...

12/06 14:28 5900 0